Kuriosa kring lagringen

  • En Västerbottensost lagras i minst 14 månader.
  • Västerbottensost är en av Sveriges största helostar och väger ca 18 kilo.
  • Under lagringstiden vänds osten cirka 40 gånger och paraffineras var 21:a dag .
  • Osten lagras på granhyllor.
  • Drygt 100 000 ostar ryms på det gigantiska lagret i Ånäset.
  • Mognadslagret har en konstant temperatur på tolv grader och en luftfuktighet på 50 procent.
  • Lagringsprocessen övervakas av lagermästare Ola Larsson vars 35-åriga erfarenhet, passion och omtanke bidrar till det perfekta slutresultatet.