Hantverkstraditionen lever kvar

Att vända ost var under lång tid ett hantverk. Ända in på 1980-talet handvändes ost i Ånäset. Trots att automatiseringen gjort sitt inträde i mejerilokalen görs ändock vissa moment för hand. Den svartvita bilden föreställer en ung Ola Larsson som under 70-talet påbörjade sin karriär inom mejeribranschen.ola3

Idag arbetar Ola som lagermästare på ostlagret i Ånäset där all Västerbottensost lagras. Här jobbar han tillsammans med sammanlagt sju heltidsanställda som årligen har 1500 ton ost att ta hand om.